Vad är en interaktiv skärm?

En interaktiv skärm (även interaktiv display), är ett pedagogiskt undervisningsverktyg och/eller mötesverktyg som används i skolor, på företag och i andra organisationer och verksamheter. Den interaktiva skärmen, tillsammans med en pedagogisk och intuitiv mjukvara, är lärarens eller mötesledarens verktyg för att skapa kreativa utbildnings- och mötessituationer och för att organisera och strukturera sina olika verksamheter.

Hur fungerar en interaktiv skärm?

En interaktiv skärm ser ut som en tv-skärm där ljuset kommer inifrån skärmen. Det finns interaktiva skärmar som kan styras med fingrarna och skärmar som även har ett aktivt pennfack.

Svårt att se skillnad på olika märken

Valet av Interaktiv Skärm kan vara svårt, har man förstått skillnaden på en Pekskärm och en Interaktiv Skärm har man kommit långt!